Надаємо послуги з валідації та кваліфікації,та за їх результатами видаємо документи, які відповідають вимогам національних та міжнародних стандартів.

  Проводиться

  В результаті Ви отримуєте

  Валідація
  Документи з валідації

  Об'єкти валідації:

  - складські приміщення, холодильні та морозильні камери;

  - протоколи процесів транспортування та підтримки холодового ланцюга;

  - комп'ютеризовані системи моніторингу критичних параметрів зберігання та транспортування продукції;

  - комп'ютеризовані системи WMS (Warehouse Management System).

   

  Мета валідації — документально підтвердити відповідність принципам належних практик та довести, що певна методика, процес, обладнання, діяльність чи система дійсно призводять до очікуваних результатів (керівництво ЄС з GMP/GDP); виявити критичні стадії процесу та вжити заходів для зниження ризиків щодо якості продукції.

  Протокол з валідації (Validation Protocol) – документ, який описує:

  - порядок дій та випробувань, які слід виконати під час проведення процедури валідації;

  - перелік конкретних параметрів, що підлягають оцінюванню;

  - прийнятні значення кожного з параметрів та критерії оцінювання.

   

  Звіт з валідації (Validation Report) - документ, який містить:

  - результати проведеної валідації;

  - вихідну інформацію про об'єкт валідації;

  - аналіз отриманих даних;

  - пропозиції щодо проведення повторної перевірки;

  - висновки.

  Проводиться

  В результаті Ви отримуєте

  Кваліфікація
  Документи з кваліфікації

  Об'єкти кваліфікації:

  - складські приміщення;

  - система повітропідготовки мікроклімату на складі;

  - основне та допоміжне обладнання, призначене для автоматизації роботи складу;

  - кліматичні камери, у тому числі холодильні установки;

  - термоконтейнери;

  - транспорт.

   

  Мета кваліфікації - документально підтвердити те, що конкретне технологічне обладнання та/або інженерна система працюють правильно, відповідно до принципів належних виробничих практик, й справді дають очікувані результати.

  Протокол із кваліфікації (Qualification Protocol) – документ, який описує:

  - порядок дій та випробувань, які слід виконати під час проведення кваліфікації;

  - перелік конкретних параметрів, що підлягають оцінці;

  - прийнятні значення кожного з параметрів та критерії оцінювання;

  - методи вимірювань та вимірювальне обладнання, включаючи відомості про його точність, повірку та калібрування.

   

  Звіт з кваліфікації (Qualification Report) - документ, який містить:

  - результати проведеної кваліфікації;

  - вихідну інформацію про об'єкт кваліфікації;

  - аналіз отриманих даних;

  - пропозиції щодо проведення повторної перевірки;

  - висновки.